ประกาศยกเลิกประกวดราคา จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพัก 4240

3 ตุลาคม 2562