ประกวดราคาจัดจ้างงานผลิตสื่อวีดีทัศน์รายการ ติดจอ ฬ. จำนวน 50 ตอน

4 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาจัดจ้างงานผลิตสื่อวีดีทัศน์รายการ ติดจอ ฬ. จำนวน 50 ตอนและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ (You Tube) ประจำปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย