จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน

วิธีตกลงราคาจ้างซักอบรีดและชุดเตียงที่นอนโต๊ะข้างเตียง
การแจ้งจัดซื้อวัสดุงานช่าง เข้าคลัง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร สก. ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประกวดราคาจ้างบริการ ซัก อบ รีด ผ้าม่านและผ้าประเภทต่างๆ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 2
ประกวดราคาการจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์รายการ ติดจอ ฬ.จุฬา จำนวน 80 ตอน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจ้าง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด เรื่อง ผู้เสนอให้บริการที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคางานโครงการระบบสายโทรศัพท์ (Fiber Optic) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) เพื่อรองรับเครื่อง CATHLAB หมายเลข 3 และ 4 พื้นที่ 4A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
สอบราคาจ้างตัดเสื้อสูทตัวสั้น แขนยาว และเสื้อกาวน์ตัวยาว แขนยาว ประจำปีบงประมาณ 2563
ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา จ้างเหมาจัดการอาคารและดูแลงานบำรุงรักษาอาคารและอุปกณ์ระบบวิศวกรรม อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ประกวดราคาการจัดจ้างการบริการช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้สุขภาพผ่าน LINE Official Chulahospital

พฤษภาคม

จ้างงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด 8C
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์
จ้างก่อสร้างอาคารจำกัดขยะระยะที่ 1 (อาคารชีวานามัย)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา เรื่อง ผู้เสนอให้บริการผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

Pin It on Pinterest