Special Seminar EID Talk #3

Special Seminar EID Talk #3

📣ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ร่วมฟัง Special Seminar EID Talk #3 หัวข้อ One Health: Research from Canadian Perspectives

โดย Prof.Naowarat Cheeptham และ Prof.Emeritus Vikram Misra

🗓 19 พฤษภาคม 2566
⏰ 09.00-11.00 น.

📍Onsite ห้องประชุม School of Global Health (ห้องบรรยายคัมภีรเวช) ชั้น 3 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับจำนวนจำกัด 60 คน (ลงทะเบียนหน้างาน)
📍Online ผ่าน ZOOM Meeting สแกน QR Code หรือ Facebook Live: EIDCC.Chula