Augmented Reality Hololens for CPR

Augmented Reality Hololens for CPR

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดย ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

♥️ จัดงานแถลงข่าว Augmented Reality Hololens for CPR การเปิดตัวนวัตกรรมสร้างภาพจำลองฝึกการกู้ชีพพื้นฐาน (CPR)

🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
🕑 เวลา 13.00 – 15.30 น.
📍 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

พร้อมทั้ง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทะเบียนฝึกการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) กับหุ่นจำลอง 🌐 ได้ที่ https://bit.ly/3CzTPvP