5 พฤษภาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

5 พฤษภาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ