5 พฤษภาคม 2565 วันสุขอนามัยมือโลก World Hand Hygiene Day 2022 Unite for safety: clean your hands

5 พฤษภาคม 2565 วันสุขอนามัยมือโลก World Hand Hygiene Day 2022 Unite for safety: clean your hands