109 วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

109 วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย