1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ใช้แบบฟอร์ม บริจาคโลหิตใหม่ ทั่วประเทศ

1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ใช้แบบฟอร์ม บริจาคโลหิตใหม่ ทั่วประเทศ