ไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นฮีโร่ แต่ประชาชนทุกคนคือ ฮีโร่ เราทุกคนต้องช่วยกัน… จึงทำให้การระบาดเบาบางลงได้

ไม่ใช่แค่บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นฮีโร่ แต่ประชาชนทุกคนคือ ฮีโร่ เราทุกคนต้องช่วยกัน… จึงทำให้การระบาดเบาบางลงได้