ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

📣ขอเชิญชวน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
➖ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือ
➖ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
➖โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
➖โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย>35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
➖ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
👉🏻เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
👉🏻ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
📌ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
📞สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-256-5427