โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร นวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ เพื่อรองรับการใช้งานเป็นศูนย์บูรณาการรักษาโรคมะเร็ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร นวมินทราชินีและอาคารคัคณางค์ เพื่อรองรับการใช้งานเป็นศูนย์บูรณาการรักษาโรคมะเร็ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567