“ใจเบิกบาน…กายเป็นสุข” แจกความสดใส ทักทายผู้อ่าน กับวารสาร ฬ. ฉบับกันยายน – ตุลาคม 2566

“ใจเบิกบาน…กายเป็นสุข” แจกความสดใส ทักทายผู้อ่าน กับวารสาร ฬ. ฉบับกันยายน – ตุลาคม 2566

“ใจเบิกบาน…กายเป็นสุข” แจกความสดใส ทักทายผู้อ่าน กับวารสาร ฬ. ฉบับกันยายน – ตุลาคม 2566📚

🔎Special Scoop “สุขภาวะดีเริ่มที่เรา” เพราะสุขภาวะที่ดีคือพื้นฐานของความสุข ทั้งความสุขในการใช้ชีวิตและความสุขในการทำงาน การใส่ใจเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาล

📌ติดตามเรื่องราวดีๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/journal/vol84/