โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนวันหยุดยาว

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ก่อนวันหยุดยาว