โรงพยบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิด การให้บริการ ของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอแจ้งเวลาเปิด/ปิด การให้บริการ ของศูนย์อาหารและร้านค้าภายในโรงพยบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564