โครงการส่งเสริมการสร้างผลผลิต งานวิจัยด้านสุขภาพโลก ปี พ.ศ. 2565

โครงการส่งเสริมการสร้างผลผลิต งานวิจัยด้านสุขภาพโลก ปี พ.ศ. 2565

📣สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนอาจารย์หรือนักวิจัยที่รับนิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมดำเนินงานวิจัยด้านสุขภาพโลก จำนวน 5 ทุน ในโครงการส่งเสริมการสร้างผลผลิตงานวิจัยด้านสุขภาพโลก ปี 2565🌍

🗓ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565
📌ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่ 👉🏻 https://forms.gle/FJZjxvaphDEHq8K97