โครงการสรรหากุลบุตรและกูลธิดากาชาด ประจำปี 2565

โครงการสรรหากุลบุตรและกูลธิดากาชาด ประจำปี 2565

สำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย

ขอเชิญ เยาวชน อายุ 18-30 ปี ที่มีใจรักในงานจิตอาสา มาเป็นตัวแทนเยาวชนทำงานกับกาชาด ในโครงการสรรหา “กุลบุตร และกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565”

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ทางออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/NWRXmTP6tSpaCx5P7