โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการตรวจหาไวรัสเอชพีวี

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการตรวจหาไวรัสเอชพีวี

📣 ขอเชิญสตรีอายุ 25-65 ปี 👩🏻

➖ไม่มีประวัติวินิจฉัยหรือเคยได้รับการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช
➖ไม่มีประวัติผ่าตัดมดลูก
➖ไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกภายใน 1 ปีนี้

📝เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการตรวจหาไวรัสเอชพีวี หรือผู้ที่ไม่ต้องการตรวจภายในกับแพทย์ มีทางเลือกตรวจหาไวรัสเอชพีวีจากช่องคลอดด้วยวิธีตรวจด้วยตนเอง เช่นกัน

📌รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น!!
สามารถลงทะเบียนรับการตรวจฟรีได้ที่ https://bit.ly/3yR0DCi
(รับจำนวน 50 ราย)