โครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม

โครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม

โครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม..
ปฏิบัติการรวมพลังน้ำใจ ช่วยพาผู้ป่วยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หลงทางกลับบ้าน

หากท่านพบเห็นผู้พลัดหลงที่ติดเข็มกลัด Forget Me Not สัญลักษณ์ผู้ป่วยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ สามารถสแกน QR CODE ที่เข็มกลัด หรือติดต่อมาที่ จส.100 โทร. 02 238 8787

ร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือกับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

#ForgetMeNot
#ผู้ป่วยอัลไซเมอร์
#ผู้สูงอายุ
#โครงการความร่วมมือปฏิบัติการพาผู้สูงวัยอัลไซเมอร์กลับบ้าน