แพทย์ พยาบาล มีความพร้อม ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และขอให้ประชาชนทุกคน ช่วยกันดูแลตนเอง เพื่อก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันครับ

แพทย์ พยาบาล มีความพร้อม ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และขอให้ประชาชนทุกคน ช่วยกันดูแลตนเอง เพื่อก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันครับ