แนวปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แนวปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แม้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น หากแต่โรงพยาบาลยังเป็นบริเวณที่ผู้คนหนาแน่น และมีบุคคลกลุ่มเสี่ยง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการสวมหน้ากากอนามัย ดังนี้

  • ควรสวมหน้ากากอนามัยในบริเวณที่มีผู้คนหนาแน่นแออัด
  • ผู้ป่วยและญาติ ผู้สูงอายุ ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่รับบริการ
  • บุคลากร สวมหน้ากากอนามัยเมื่อให้บริการ หรืออยู่ในหอผู้ป่วย หรือคลินิกผู้ป่วยนอก
  • หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย