แจ้งปิดเส้นทางสัญจร ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พื้นที่ด้านหลังอาคารแพทยพัฒน์

แจ้งปิดเส้นทางสัญจร ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พื้นที่ด้านหลังอาคารแพทยพัฒน์