เสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 14 เรื่อง “บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด”

เสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 14 เรื่อง “บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด”

สมองเสื่อม รู้ตัวก่อน ป้องกันได้ 🧠⚠️
เชิญมาฟัง อัปเดตนวัตกรรมเพื่อตรวจภาวะสมองเสื่อม
.
เสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 14 เรื่อง “บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด”
.
🗓 19 มกราคม 2566
⏰ 10.00 – 12.00 น.
📍 ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
สามารถรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ Chulalongkorn University
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 02 218 3364-5 หรือ https://www.chula.ac.th/news/96710/