เมื่อใช้บริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อใช้บริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

📌โปรดแสดง “บัตรประชาชน”📌
…ทุกครั้ง…ทุกคน…ทุกสิทธิ์…

📍ยืนยันตัวตนรักษาถูกคนถูกโรค
📍ป้องกันมิจฉาชีพสวมสิทธิ์
📍ลดขั้นตอนเบิกจ่ายรวดเร็ว