…เพราะคนไทย ไม่เคยทอดทิ้งกัน

…เพราะคนไทย ไม่เคยทอดทิ้งกัน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอขอบพระคุณทุกๆ ธารน้ำใจ ที่ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่อง Reverse Osmosis เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขั้นรุนแรงที่มีภาวะไตวายเฉียบาพลัน
ในขณะนี้ มีผู้ศรัทธาร่วมบริจาดเพื่อจัดหาเครื่องมือดังกล่าวได้ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการแล้ว
ท้ายนี้ ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะร่วมโครงการเพื่อสบทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 สามารถร่วมสมทบทุนได้ 2 ช่องทาง

 1. สแกน QR Code
 2. สามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จูฬา สะพานบุญ)”
  เลขที่บัญชี 059-1-93894-0
  โดยส่งหลักฐานการโอนเงิน เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  สามารถนำไปลดหย่อนภาษี ผ่านช่องทางไลน์ของฝ่ายการเงิน
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ 2 เท่า
  Line ID : @478ebxxn หรือ
  email :lorchulasaphanboon@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพิธีการ ตึกชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 15.00 น.
โทร. 02-251-7804, 02-256-4000 ต่อ 3229, 3444