วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน

เฉลิมชนม์พพระบรมราชินี คู่บารมีทศราชเกียรติก้องฟ้า
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบุญญาแผ่ทั่วปฐพี
ผองไทยน้อมใจถวายราชสดุดี ขอพระองค์ทรงสุขศรีเกษมสันต์
เป็นมิ่งขวัญชาวไทยไปนิรันดร์ ทุกวารวันขอพระจงค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร และนิสิตแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวพรรณทิพย์ โรจนถาวร ประพันธ์