เชิญชวนประชาชน อาสาสมัครกาชาด รวมถึงบุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ 130 ปี สภากาชาดไทย

เชิญชวนประชาชน อาสาสมัครกาชาด รวมถึงบุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ 130 ปี สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนประชาชน อาสาสมัครกาชาด รวมถึงบุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ 130 ปี สภากาชาดไทย
.
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระพิเศษ 130 ปี ของการสถาปนาสภากาชาดไทย : องค์กรด้านมนุษยธรรม ผ่านการใช้กรอบโปรไฟล์สัญลักษณ์พร้อมกันตั้งแต่วันนี้
.
โดยสามารถนำภาพโปรไฟล์ไปใส่กรอบที่มีสัญลักษณ์โลโก้ได้ที่ www.twb.nz/130thairedcross
.

#สภากาชาดไทย
#130ปีสภากาชาดไทย
#กาชาด
#กาชาดไทย
#ThaiRedCross
#ThaiRedCrossSociety