อุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-๑๙ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔