“หมอหมู่” รวมการเฉพาะกิจค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

“หมอหมู่” รวมการเฉพาะกิจค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเชิญทุกท่านพบกับปรากฏการณ์ “หมอหมู่” รวมการเฉพาะกิจค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

ในงานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2566
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

Onsite ห้องประชุม 302 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 3 โซน A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Online FB Live : Redcrossfundraising, ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จุฬาลงกรณ์