หน่วยงาน / องค์กร ต้องการจัดบริจาคโลหิต

หน่วยงาน / องค์กร ต้องการจัดบริจาคโลหิต
  1. จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตไปยังหน่วยงาน/องค์กร ของท่าน
    * พื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น*
  2. เดินทางมาบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ
    ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

 

ติอต่อสอบถามข้อมูล/ เงื่อนไขได้ที่ งานจัดหาผู้บริจาคโลหิต 022521637
มั่นใจ ปลอดภัย ฝ่าวิกฤติ COVID -19 ไปด้วยกัน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564