หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย – เซ็นทรัลเวิลด์ – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย – เซ็นทรัลเวิลด์ – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย