หน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย – สามย่านมิตรทาวน์ – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หน่วยความร่วมมือบริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย – สามย่านมิตรทาวน์ – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย