สำนักพระราชวังขอปรับเวลาในการให้ลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวังขอปรับเวลาในการให้ลงนามถวายพระพร