สายด่วน ดูแลจิตใจ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ การคัดกรองและ ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน

สายด่วน ดูแลจิตใจ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ การคัดกรองและ ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เวลา 9.00 น. – 21.00 น. ทุกวัน