สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์