สภากาชาดไทย จึงขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนภายใต้แคมเปญ “พาร์พบแพทย์” เพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วประเทศ

สภากาชาดไทย จึงขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนภายใต้แคมเปญ “พาร์พบแพทย์” เพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วประเทศ

เพราะโรคพาร์กินสัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว‼️ในระยะแรกจะแสดงอาการน้อย ทำให้การวินิจฉัยผู้ป่วยพาร์กินสันตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (early stage) ทำได้ยาก กว่าที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษา จึงมีอาการที่รุนแรงขึ้น ผู้ป่วยมักเริ่มเกิดความทุพพลภาพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง

สภากาชาดไทย จึงขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนภายใต้แคมเปญ “พาร์พบแพทย์” เพื่อค้นหาคัดกรองผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วประเทศ #คัดกรองพาร์กินสันไวเพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน โดยทุกการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า