สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564