สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ระลอกที่ 3) ประจำวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564