ศูนย์ CHAMPS จุฬาฯ โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย คว้าการรับรอง ในระดับนานาชาติ

ศูนย์ CHAMPS จุฬาฯ โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย คว้าการรับรอง ในระดับนานาชาติ