“วารสาร ฬ.” ฉบับพฤษภาคม – มิถุนายน 2566

“วารสาร ฬ.” ฉบับพฤษภาคม – มิถุนายน 2566

💫พบกับ “วารสาร ฬ.” ฉบับพฤษภาคม – มิถุนายน 2566📚

ฉบับ “Unity in Diversity” หรือ “แตกต่าง…หลากหลาย ทว่าเป็นหนึ่งเดียว”

ภาพจากปก สื่อสารถึงการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพราะทุกคนคือฟันเฟืองที่จะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน นำไปสู่เป้าหมายเดียวกันด้วยความเป็นเลิศ ในเอกภาพหนึ่งเดียวของ “One Chula”

เต็มเปี่ยมด้วยเรื่องราวดีๆ ไลฟ์สไตล์ที่ลงตัวของชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่คุณไม่ควรพลาด‼️

🔎ติดตามได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/journal/vol82/