วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเรอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเรอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร