วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๐๗ ปี วันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาช่าดไทย

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑๐๗ ปี วันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาช่าดไทย