วันจักรี วันอังคารที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ไทยแห่งร่าชวงศ์จักรี

วันจักรี วันอังคารที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ไทยแห่งร่าชวงศ์จักรี