ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนา

ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนา

📣ฝ่ายวิสัญญีวิทยา และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ และประชาชนทั่วไป

🙏🏻ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก✨

🗓วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
⏰เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
📍ระเบียงรมณีย์ ชั้น ๑๔ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

📞ติดต่อสอบถามโทร. ๐๒ ๒๕๖ ๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๙๐๓, ๖๐๙๑๐