ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนา

ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนา

📣 ฝ่ายวิสัญญีวิทยา และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย์ และประชาชนทั่วไป

🙏🏻 ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นและฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์อังคาร อัคคธัมโม วัดป่าน้ำโจน จ.พิษณุโลก

🗓 วันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น ๑๔ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

📞 ติดต่อสอบถามโทร. ๐๒ ๒๕๖ ๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๙๐๓, ๖๐๙๑๐