ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร

ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร