ร่วมบริจาคบูชาพระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์

ร่วมบริจาคบูชาพระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์

สายมูปังเพิ่มพลังรับปีกระต่าย 🐰✨
ร่วมบริจาคบูชาพระพุทธเจ้าบรมครูแห่งการแพทย์ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

  1. รูปหล่อลอยองค์ เนื้อบรอนซ์ รมดำซาติน บูชาองค์ละ 900 บาท
  2. เหรียญแบน องค์นูน เนื้อทองแดง บูชาองค์ละ 200 บาท

ท่านสามารถบริจาคบูชา และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bhaisajyaguru.redcross.or.th/

เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

** ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ **