ร่วมจองร้านค้า ในงาน จุฬาฯ บาซาร์ 109 ปี ประจำปี 2566

ร่วมจองร้านค้า ในงาน จุฬาฯ บาซาร์ 109 ปี ประจำปี 2566

📣ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป

🛍️ร่วมจองร้านค้า ในงาน “จุฬาฯ บาซาร์ 109 ปี ประจำปี 2566”
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00-16.00 น. ณ บริเวณอาคารแพทยพัฒน์ และอาคารอานันทมหิดล

ส่งเอกสารใบจองร้านค้าได้ตั้งแต่บัดนี้-27 เมษายน 2566 (ในเวลาราชการ) ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 1 โซน A

🌐ดาวน์โหลดใบจองร้านค้า และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3H54oJq
📞สอบถามโทร 02 256 4000 ต่อ 60131-37