ร่วมงานแถลงข่าว จุฬาฯ รักษาผู้ป่วย โรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ร่วมงานแถลงข่าว จุฬาฯ รักษาผู้ป่วย โรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย