รายงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

รายงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยโรงพยาบาลจุฬลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564